×

NARUČITE SE NA EKG SRCA

NARUČI SE

EKG s očitanjem

Elektrokardiogram (EKG) je jednostavna, brza i bezbolna dijagnostička pretraga koja može dati mnogo važnih informacija o stanju i funkciji srca te je zbog toga važan dio temeljne internističke obrade svakog pacijenta.

EKG s očitanjem

Što je EKG?

Elektrokardiogram (EKG) je jednostavna i bezbolna dijagnostička pretraga koja se koristi za mjerenje električne aktivnosti srca. Ovom pretragom se na vrlo brz način može procijeniti stanje srca i njegove funkcije u realnom vremenu, zbog čega je ona neizostavan dio svakog kardiološkog pregleda.

Električni impulsi koji nastaju u srcu „upravljaju“ kontrakcijama različitih dijelova srčanog mišića i omogućuju mu obavljanje njegove glavne funkcije – pumpanje krvi kroz krvne žile. EKG registrira impulse kako oni putuju kroz različite dijelove srca i prenosi ih u grafički zapis. EKG zapis je podijeljen na nekoliko segmenata (P-val, PR-interval, QRS-kompleks, QT-interval, ST-segment, T-val, U-val) očitanjem kojih liječnik dobiva informacije o:

 • srčanoj frekvenciji (bradikardija, normokardija ili tahikardija)
 • električnoj osi srca (horizontalna, intermedijarna ili vertikalna)
 • srčanom ritmu (pravilan ili nepravilan)
 • stanju srčanog mišića (uvećanje klijetki i/ili pretklijetki, ishemijske promjene) i dr.

 

EKG se uvijek očitava u kontekstu spola, životne dobi, rizičnih čimbenika, simptoma koje pacijent ima, eventualnog postojanja prijašnjih kardiovaskularnih incidenata ili postojanja bolesti drugih organskih sustava.

Kada je potrebno otići na EKG pregled?

Liječnik obiteljske medicine, internist, kardiolog ili neki drugi specijalist vas mogu uputiti na EKG u slučaju da imate simptome vezane za kardiovaskularni sustav, primjerice zaduhu, bol u prsištu, palpitacije ili bilo koji drugi simptom koji može upućivati na postojanje srčane ili krvožilne bolesti. Također, EKG srca se koristi za praćenje stanja srca nakon preboljenja određenih kardiovaskularnih bolesti poput infarkta miokarda, miokarditisa (upale srčanog mišića), endokarditisa (upale srčanog zaliska) ili nakon operativnih zahvata na srcu poput kateterizacije srca.

Osim toga, EKG je vrlo često sastavni dio predoperativne obrade koja se radi prije bilo kojeg većeg operativnog zahvata. EKG se često koristi i za praćenje djelotvornosti određenih lijekova za srce ili funkcije elektrostimulatora (eng. pacemakera) srca.

EKG se uvijek radi prije kardiološkog ili internističkog pregleda, s obzirom da je ta pretraga važan dio u dijagnostici bolesti srca i krvnih žila. U slučaju da imate simptome vezane za kardiovaskularni sustav poput osjećaja ubrzanog „lupanja“ srca ili „preskakanja“ srca, otežanog disanja u mirovanju ili naporu, bolova ili pritiska u prsištu koji se javljaju u mirovanju ili za vrijeme fizičke aktivnosti i sl., obavezno se javite liječniku kako bi vas pravovremeno uputio na kardiološku dijagnostičku obradu (EKG, holter tlaka, holter EKG-a, UZV srca, ergometriju i dr.).

Postoje tri vrste EKG snimanja:

 • EKG u mirovanju (najčešće u ležećem položaju)
 • EKG u opterećenju (ergometrija) – snimanje EKG-a za vrijeme hodanja na pokretnoj traci ili vožnje sobnog bicikla
 • holter EKG – snimanje EKG-a kroz 24 (češće) ili 72 sata.

 

Kako izgleda EKG pregled?

Za izvođenje EKG pretrage, medicinski djelatnik će vas poleći na krevet pored uređaja. Prije toga ćete ukloniti sav nakit u području vrata i prsišta kako ne bi smetao u postavljanju elektroda te podignuti ili ukloniti odjeću od struka na gore. U slučaju pojačane dlakavosti na mjestima na kojima će biti postavljene elektrode, dlake će prije započinjanja snimanja biti uklonjene kako bi elektrode mogle što bolje prileći na kožu.

Elektrode, koje su spojene s EKG uređajem, će zatim biti postavljene na točno određena mjesta kože prsišta, nogu i ruku. Snimanje traje vrlo kratko (desetak sekundi), a za vrijeme snimanja morate biti što mirniji kako bi zapis bio što točniji. 

Kako se pripremiti za pregled?

EKG snimanje generalno ne zahtijeva nikakvu posebnu pripremu. Nije potrebno postiti ili izbjegavati tekućinu prije snimanja. Prije dolaska na pretragu svakako ponesite svu dosadašnju relevantnu medicinsku dokumentaciju i popis lijekova koje koristite. Netom prije same pretrage, medicinski djelatnik će vam objasniti kako će pretraga ići i što trebate činiti.

Što sve možemo otkriti putem EKG-a?

EKG može otkriti mnogo bolesti i poremećaja rada srca, ali i postaviti sumnju na bolesti drugih organskih sustava:

 • trenutni ili prijašnji infarkt miokarda
 • poremećaji srčanog ritma (aritmije)
 • uvećanje srčanog mišića (hipertrofija)
 • upala srčane ovojnice – perikarda (perikarditis)
 • blokovi provođenja srčanog impulsa u srcu
 • ishemijske promjene
 • elektrolitski disbalans u organizmu (npr. hiper- ili hipokalemija)
 • plućne bolesti (npr. plućna hipertenzija, plućna embolija)
 • disfunkcija štitnjače i dr.

 

Koja je cijena EKG-a -elektrokardiogram s očitanjem i EKG-a – elektrokardiogram?

Cijena EKG-a- elektrokardiograma s očitanjem je 40€ (301 kn), a cijena EKG-a- elektrogiagrama je 30 € (226kn)

Autor: Dr. Alda Ranogajec 

Predstavljanje i sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnim vlasništvom Poliklinike Mazalin i kao takvi su zaštićeni zakonima koji su trenutno na snazi. Sadržaj ove lokacije zaštićen je odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

Poliklinika Mazalin posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije, sukladno članku 277. stavku 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na web stranici podliježu zakonima o autorskom pravu, industrijskom i/ili intelektualnom vlasništvu, te su kao takvi vlasništvo Poliklinike Mazalin ili treće osobe koja temeljem valjanog pravnog posla jamči ograničeno korištenje sadržaja. Djelomična ili potpuna reprodukcija sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja Poliklinike Mazalin strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu s potrebama tiska. 

Naručite se na pregled