Goranka Dvorščak

Medicinska sestra Goranka Dvoršćak zbog svoje sklonosti radu s ljudima i ljubavi prema pružanju pomoći od rane dobi znala je čime se želi baviti.

Medicinska sestra Poliklinika Mazalin

Nakon završene srednje medicinske škole u Zagrebu, slijedila je viša medicinska škola nakon čega je stekla zvanje višeg fizikalnog terapeuta.

1994. godine položila je stručni ispit za medicinsku sestru primaljskog smjera, a 2013. godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu završava studij sestrinstva.

Dugi niz godina radila je u KB Merkur. Sljedeća radna iskustva stekla je u privatnim poliklinikama, Poliklinici Podobnik te Poliklinici Eljuga. Posljednje radno iskustvo prije dolaska u Ginekologiju Mazalin, sestra Goga stekla je u KB Sestre milosrdnice – Klinici za ženske bolesti i porode.

Od 8.mjeseca 2013. Goranka Dvoršćak je dio tima Ginekologije Mazalin.

Sestra Goga pravi je obiteljski tip te svaki slobodan trenutak iskoristi za druženje sa najmilijima. Kada nađe malo vremena za odmor, odabire odlazak u prirodu i uređivanje vrta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.