×

NARUČITE SE NA 4D ULTRAZVUK

NARUČI SE

4D ultrazvuk bebe

4D ultrazvuk najbolje je napraviti između 22. i 28. tjedna trudnoće, a stvara sliku u pokretu koja je korisna za detekciju neurološkog razvoja fetusa na temelju analize njegovih pokreta.

U Poliklinici Mazalin preporučamo 4D ultrazvuk bebe od 26. tjedna kako bi slika bila što bolja.

trudnica-u-ordinaciji-s-Mazalin

 

Što je 4D UZV? Kada se preporuča?

4D ultrazvuk je pretraga koja se preporuča iza 20.-tog tjedna trudnoće, jer je to doba trudnoće kada je plod dovoljno velik i u relativno dosta plodne vode, pa se može bolje vidjeti. Kvaliteta slike ovisi najviše o položaju ploda za vrijeme pregleda, sjelu posteljice i debljini trbušne stijenke same trudnice. Prije 4D ultrazvuka preporuča se napraviti Anomaly scan.

4D ultrazvuk bebe

Što je moguće vidjeti 4D ultrazvukom?

Pomoću 4D ultrazvuka moguće je vidjeti morfologiju fetusa (udovi poput šaka, stopala, spolovila, trup, morfologija glavice, kralježnica, lice ploda). Ako je pregled uspješno obavljen (odnosno plod se „dao“ slikati odnosno bude odgovarajuće okrenut), tada pacijentica dobije slike i snimku 4D ultrazvuka na USB-u ili se kompletan pregled šalje na mail pacijentice.

4D ultrazvuk bebe

 

Kako se pripremiti za 4D ultrazvuk?

Kako se  radi od drugog tromjesečja, potrebno je prije pregleda isprazniti mokraćni mjehur te donijeti sve ranije snimke i nalaze kako bi ginekolog mogao pratiti tijek trudnoće.

4D ultrazvuk bebe

Česta pitanja

Koja je razlika između 3D i 4D ultrazvuk?

4D ultrazvuk osim trodimenzionalnog izgleda ploda uključuje i pokret.

Dobije li pacijentica sliku 4D ultrazvuka? Koliko traje pregled 4D ultrazvukom?

Ukoliko je pregled uspješno obavljen (plod se „dao“ slikati), tada pacijentica dobije slike i snimku 4D ultrazvuka na USB-u ili se kompletan pregled šalje na mail pacijentice.

Pregled traje najmanje 30 min do sat vremena.

trudnica-s-partnerom

 

4D ultrazvuk (UZV) – cijena?

Cijena 4D ultrazvuka je 100€ (753,00 kn).

Ostale cijene usluga saznajte u našem cjeniku.

Dodatne informacije

Vodič kroz ultrazvuk u trudnoći
Čemu služi prenatalna dijagnostika?
Najčešća pitanja u trudnoći

 

Autor: Dr. Igor Srček Dr. Iva Pitner

Predstavljanje i sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnim vlasništvom Poliklinike Mazalin i kao takvi su zaštićeni zakonima koji su trenutno na snazi. Sadržaj ove lokacije zaštićen je odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

Poliklinika Mazalin posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije, sukladno članku 277. stavku 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na web stranici podliježu zakonima o autorskom pravu, industrijskom i/ili intelektualnom vlasništvu, te su kao takvi vlasništvo Poliklinike Mazalin ili treće osobe koja temeljem valjanog pravnog posla jamči ograničeno korištenje sadržaja. Djelomična ili potpuna reprodukcija sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja Poliklinike Mazalin strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu s potrebama tiska. 

Naručite se na pregled