×

Kako Rh faktor i krvna grupa mogu utjecati na trudnoću i vaše dijete?

Rh faktor te A i B antigeni obilježje su krvnih grupa svake osobe. Prema AB0 sustavu razlikujemo A, B, AB i 0 krvnu grupu, dok Rh faktor određuje dvije krvne grupe. Rh ili rezus (rhesus) faktor je protein na površini eritrocita (crvenih krvnih stanica), na temelju čije prisutnosti i odsutnosti razlikujemo Rh pozitivne, odnosno Rh negativne osobe. Kao što nepodudarnost (inkompatibilnost) AB0 krvnih grupa može ugroziti primatelja krv, tako i Rh inkompatibilnost može ugroziti trudnoću i majčin plod. U daljnjem tekstu saznajte što je Rh faktor, zašto su trudnoća, krvna grupa i Rh faktor povezani te što učiniti ukoliko postoji nepodudarnost Rh faktora između vas i vašeg ploda!

rh faktor

KRVNA GRUPA I RH FAKTOR U TRUDNOĆI – ZAŠTO SU VAŽNI?

Prilikom spajanja spermija i jajne stanice dolazi do miješanja genetskog materijala majke i oca. Geni krvnih grupa određuju vrstu proteina (antigena) na površini eritrocita. Svaki gen ima svoj dominantan i recesivan oblik. Dominantni geni jače se izražavaju i nadvladaju recesivne gene. 

Geni za krvnu grupu A i B su dominantni geni, a gen za krvnu grupu 0 su recesivan gen. Za Rh faktor također vrijedi isto pravilno – gen za Rh pozitivnu krvnu grupu jest dominantan, a gen za Rh negativnu grupu je recesivan. U općoj populaciji, gotovo 85% ljudi pripada Rh pozitivnoj krvnoj grupi, a tek manjina nema Rh faktor na svojim eritrocitima.

Zbog razni mogućih kombinacija, trudnicama se na početku trudnoće vađenjem krvi određuje krvna grupa i Rh faktor. Zbog međuodnosa gena majke i oca, Podaci o krvnoj grupi oca također su bitni. Ukoliko je majka Rh negativna, a biološki otac Rh pozitivan djete može biti Rh pozitivno, jer je gen za Rh pozitivnu grupu dominantan pa može nadvladati Rh negativan gen (koji je recesivan). U tom slučaju nastaje inkompatibilnost Rh faktora majke i djeteta te dolazi do imunološke reakcije, koja može oštetiti eritrocite djeteta i životno ga ugroziti. U djeteta se u tom slučaju razvija stanje koje nazivamo hemolitičkom bolesti novorođenčeta, odnosno fetalnom eritroblastozom.

Bitno je istaknuti kako je prisutnost Rh faktora neovisna o AB0 krvnoj grupi što znači da svaka osoba, neovisno o tome pripada li grupi A, B, 0 ili AB, može istovremeno pripadati i Rh pozitivnoj krvnoj grupi.

rezus faktor

RH-IMUNIZACIJA I NEPODUDARNOST KRVNIH GRUPA

Imunizacija je dio imunološkog odgovora i predstavlja reakciju organizma na stranu tvar (antigen). Konačan joj je rezultat stvaranje protutijela (antitijela) s ciljem obrane od strane tvari. Prema tome, Rh imunizacija je proces u kojemu dolazi do stvaranja protutijela u tijelu majke na strane antigen, a to je Rh faktor na površini eritrocita. Ovo stanje se događa kada je majka Rh negativna, a dijete Rh pozitivno. Tada tijelo Rh negativne majke reagira na Rh faktor djeteta, koji mu je nepoznat.

Osnovni preduvjet za imunizaciju je kontakt majčinih i djetetovih eritrocita. Takav kontakt zbiva se pri miješanju majčine i djetetove krvi što se najčešće događa u trudnoći ili tijekom poroda. Međutim, postoje i druga stanja u kojima može doći do takvog kontakta, a to su: 

 

Prilikom prvog kontakta s nekompatibilnim eritrocitima dolazi do stvaranja IgM protutijela koja ne prolaze kroz posteljicu te neće uzrokovati bolest djeteta u trenutnoj trudnoći. Pri drugom susretu s Rh-pozitivnim eritrocitima, nastaju IgG protutijela koja vrlo lako prolaze kroz posteljicu te napadaju djetetove eritrocite. Zbog toga u drugoj trudnoći dolazi do uništavanja djetetovih eritrocita i razvoja bolesti.

Na isti ovakav način može doći i do stvaranja protutijela na proteine krvne grupe AB0 sustava, što se najčešće događa ako je majka krvna grupa 0, a dijete krvna grupa A, B ili AB. Ovo stanje se događa vrlo rijetko i, najčešće uzrokuje prolaznu žuticu u djeteta bez težih komplikacija.

KAKO RH NEPODUDARNOST MOŽE UTJECATI NA VAŠE DIJETE?

  Rh inkompatibilnost (nepodudarnost) tijekom prve trudnoće ne utječe na dijete, ali u svakoj sljedećoj trudnoći rizik za ozbiljne komplikacije postaje sve veći. Majčina protutijela napadaju Rh pozitivne eritrocite (crvene krvne stanice) te uzrokuju raspadanje eritrocita što dovodi do anemije ploda. Danas se na početku trudnoće određuje majčina krvna grupa i Rh faktor pa se dijeca Rh negativnih majki posebno nadziru s ciljem sprječavanja komplikacija.

Nadziranje trudnoće provodi se redovitim ultrazvučnim pregledima. Ultrazvukom se procjenjuje protok krvi kroz djetetove krvne žile, na temelju čega se može odrediti stupanj anemije ploda i postaviti indikacija za daljnje pretrage. 

Hemolitička bolest novorođenčadi može imati blage, ali i teške oblike. Novorođenačka anemija najčešće je praćena žuticom i predstavlja najblaži oblik bolesti. Osim anemije mogu se pojaviti i druga rizična stanja ukoliko se u prethodnim trudnoćama nije pridavala pažnja Rh faktoru te se majci nije na vrijeme dao lijek koji bi uništio protutijela nastala imunizacijom. Teže komplikacije Rh inkompatibilnosti su:

 • rani pobačaj ili intrauterina smrt djeteta
 • kernikterus 
 • hidrops fetusa

 

Kernikterus je pojava nakupljanja bilirubina u središnjem živčanom sustavu. Bilirubin je tvar koja se oslobađa iz raspadnutih eritrocita, a njegovo nakupljanje u koži razlog je razvoja žutice. Za razliku od žutice, kernikterus je opasno stanje jer može ostaviti trajne posljedice na motorički i psihološki razvoj djeteta.

Hidrops fetusa je stanje koje nastaje u ekstremnim oblicima Rh nepodudarnosti, a njime se opisuje plod u kojem postoji veliko nakupljanje tekućine u tjelesnim šupljinama. Nažalost, fetalni hidrops ima visoku smrtnost i najčešće završava smrtnim ishodom za plod. 

što je rh faktor

DIJAGNOSTIKA RH-IMUNIZACIJE 

Uz određivanje krvne grupe i Rh faktora, tijekom trudnoće se određuju i protutijela na krvne antigene (A i B antigen), ali i protutijela na uzročnike zaraznih bolesti iz skupine TORCH infekcija. Sva se serološka testiranja izvode na početku trudnoće, između 10. i 14. tjedna trudnoće. Odluka o kasnijem testiranju ovisi o rezultatima prvog testiranja. Određivanje Rh faktora i krvne grupe na početku trudnoće služi za probir (screening) trudnica kako bismo: 

 • odmah prepoznali trudnice koje kod kojih je Rh faktor negativan 
 • odmah uočili trudnice u kojih se već dogodila Rh-imunizacija i koje imaju protutijela protiv Rh faktora

 

S obzirom na to postoji li ili ne Rh faktor, razlikuju se tri moguće situacije:

 • majka i otac nemaju Rh faktor (odnosno, Rh-negativni su)
 • majka je Rh-pozitivna 
 • majka je Rh-negativna, ali je biološki otac Rh-pozitivan

 

Ako biološki otac i majka nemaju Rh faktor, daljnje pretrage nisu potrebne. Također, u situaciji kada je majka Rh-pozitivna nije potrebno daljnje testiranje jer dijete neće biti ugroženo. Ukoliko trudnica nema Rh faktor, a u serumu joj na prvom testiranju nisu dokazana Rh-protutijela, potrebno je dodatno testiranje u 28. i 36. tjednu.

Kada je količina protutijela niža, praćenje razvoja anemije fetusa izvodi se određivanjem protoka krvi kroz krvne žile djeteta ultrazvukom i  traženjem znakova hidropsa ploda. Kada je bolest blaga, nakon rođenja se standardnim krvnim pretragama procjenjuje stupanj anemije.

U slučaju visokih razina protutijela ili lošeg ultrazvučnog nalaza, liječnik može zatražiti i izvođenje:

 • amniocenteze (uzimanje uzorka plodove vode pod kontrolom ultrazvuka) kako bi se odredila točna količina bilirubina (produkt raspadnutih eritrocita) u plodovoj vodi 
 • i kordocenteze (uzimanje uzorka iz pupkovine), kojoj se dobiva uzorak fetalne krvi

 

U uzorku fetalne krvi dobivene kordocentezom, procjenjuje se razina hemoglobina i hematokrita, a na temelju toga donosi se odluka o daljnjem liječenju.

krvna grupa i rh faktor

LIJEČENJE I PROFILAKSA RH-IMUNIZACIJE  

Ukoliko je navršen 34. tjedan trudnoće, liječenje se ne provodi nego se izvodi inducirani porod. U ostalim slučajevima, kada plod nije dovoljno zreo za porod, cilj liječenja je umanjiti anemiju fetusa, koje dolazi zbog toga što protutijela majke razaraju eritrocite. 

Kod vrlo niskog hemoglobina izvodi se intrapartalna transfuzija. U ovom obliku transfuzije crvene krvne stanice se daju direktno u pupkovinu uz ultrazvučni nadzor. U slučaju da nije moguće izvesti intrapartalnu transfuziju izvodi se intraperitonealna transfuzija. U tom se zahvatu pod kontrolom ultrazvuka iglom ulazi u fetalni trbuh gdje se ispuštaju eritrociti. 

SPRJEČAVANJE HEMOLITIČKE BOLESTI 

Trudnicama kojima je dokazana prisutnost protutijela na Rh faktor daje se anti-D-imunoglobulin. Svrha primjene anti-D-imunoglobulina jest profilaktička (preventivna). Ovaj imunoglobulin se veže protutijela koja napadaju Rh pozitivne eritrocite te ih uklanja. Primjena anti-D-imunoglobulina ovisi o imunološkom statusu. Primjenjuje se u:

 • 28. ili 36. tjednu kada je kod majke dokazan negativan Rh faktor u trudnoći, a dijete je Rh-pozitivno
 • u situacijama kada postoji rizik za Rh-imunizaciju majke (prethodne transfuzije, pobačaji, abrupcije posteljice…)
 • nakon poroda, ukoliko je dijete Rh-pozitivno, a majka Rh-negativna

 

Situacije poput spontanog pobačaja nakon 12. tjedna trudnoće, abrupcije placente i drugih komplikacija koje su praćene krvarenjem predstavljaju rizik za Rh-imunizaciju te se zbog toga nakon ovih događaja preventivno daje anti-D-imunoglobulin.

Ukoliko se nakon poroda ustanovi da je dijete Rh-pozitivno, anti-D-imunoglobulin se daje radi prevencije komplikacija u idućim trudnoćama.

rh faktor negativan

SAVJET ZA KRAJ – NA ŠTO OBRATITI PAŽNJU?

Upamtite da se izmjena fetalne i majčine krvi može dogoditi i tijekom prekida trudnoće, izvanmaternične trudnoće, abrupcije posteljice, traume trbuha, nekih zahvata (amniocenteze, biopsije korionskih resica, kordocenteze) i odljuštenja posteljice nakon poroda. Ukoliko se na vrijeme prepoznaju, različite krvne grupe i Rh faktor najčešće ne uzrokuju komplikacije. Zbog toga, nemojte zaboraviti napomenuti liječniku navedene događaje jer tako štitite svoje dijete i omogućavate mu da zdravo stigne na svijet!

 

LITERATURA:

 1. Sarwar A, Citla Sridhar D. Rh-Hemolytic Disease. 2021. StatPearls [Internet]
 2. Donohue WL, Wake EJ. Effect of ABO incompatibility on pregnancy-induced RH isoimmunization. Can Med Assoc J. 1964; 90(1) :1–5. 
 3. Collins S, Aulkumaran S, Hayes K, Jackson S, Impey L. Oxford Handbook of Obstetrics and Gynaecology. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2013.
 4. Đelmiš J, Orešković S, i suradnici. Rh-imunizacija. U: Fetalna medicina i opstetricija. Zagreb: Medicinska naklada, 2014., p. 339.–348.

 

Autor: Dr. Tihana Mazalin u suradnji sa kolegama iz Poliklinike Mazalin.

Predstavljanje i sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnim vlasništvom Poliklinike Mazalin i kao takvi su zaštićeni zakonima koji su trenutno na snazi. Sadržaj ove lokacije zaštićen je odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

Poliklinika Mazalin posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije, sukladno članku 277. stavku 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na web stranici podliježu zakonima o autorskom pravu, industrijskom i/ili intelektualnom vlasništvu, te su kao takvi vlasništvo Poliklinike Mazalin ili treće osobe koja temeljem valjanog pravnog posla jamči ograničeno korištenje sadržaja. Djelomična ili potpuna reprodukcija sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja Poliklinike Mazalin strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu s potrebama tiska. 

Prijavite se na naš newsletter

 • U nastavku označite koje kategorije/teme blogova vas zanimaju (možete označiti i više kategorija):
  Svojom prijavom pristajete da vam naše novosti i obavijesti stižu na e-mail adresu. Ovu privolu možete u svako doba povući, na kraju svakog Newslettera, te ćemo, u slučaju povlačenja privole, vaše podatke izbrisati. Daljnje informacije možete pronaći u našim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti.
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.